kondelureskogen header

kondelureskogen header

Velkommen til Kondelureskogen

husI.jpg

husI.jpg

I hele mitt liv har kreative prosjekter vært noe av det mest sentrale i livet mitt. Da jeg var barn lå tegneblokka alltid godt tilgjengelig og hele veien siden har kreativitet vært en viktig bestandel på veiene jeg har gått. Det veksler hva slags type kreativitet som er det mest vesentlige og den uttrykksformen som er den beste bæreren av hva jeg til enhver tid vil uttrykke, men jeg jobber både med tegning, maling, foto, tekstile uttrykk, ord og musikk. Like vesentlig er mitt virke som terapeut. Jeg har det som tidligere het mellomfag i psykologi og er kunst og uttrykksterapeut. Tar derfor imot pasienter til både individualterapi og til gruppeterapi. Både som terapeut og som leder for mine tegne og malekurs har jeg stor nytte av å være kjent i et bredt spekter av kreative uttrykk.

Utdanning

Hvilke punkter i livet har gjordt at verden har stoppet opp for et lengre eller kortere øyeblikk og jeg med det har kommet et skritt videre personlig og som skapende menneske?

Jeg er utdannet ved Strykejernet tegne og maleskole og har jobbet med tegning, maling og tekstil.

Jeg arbeider nå for tiden med å forstå mer om foto. Espen Tveit bor og arbeider på Mysen. Han er en dyktig fotograf som jeg er så heldig å få undervisning av.

Jeg liker å arbeide i flere teknikker. Følelsen man har i det man går ut i en sfære man er noe ukjent i, minner meg hele tiden på viktigheten av en ydmyk innstilling til den kreative prosessen. Hopper man jevnlig fra teknikk til teknikk rekker man ikke så lett å stivne i uttrykksformen. Tror derfor jeg kan si at jeg aldri vil føle meg ferdig utdannet.

Jeg har mellomfag i psykologi. Mens jeg holdt på med det jobbet jeg på Gaustad psykiatriske sykehus. Jeg tror ikke jeg bruker for store ord, om jeg sier at det ikke er mulig utenfor psykiatrien å ha så sterke møter med mennesker som man kan ha i psykiatrien. Jeg er disse dramatiske sjebnene evig takknemlig.

Mitt ønske er å bli stadig bedre til å forholde meg til mine egne kreative prosesser, slik at jeg med stadig større sikkerhet kan velge den beste teknikken til å uttrykke ideen jeg til enhver tid ønsker å utforme.

Link til lako.no, Leif Gunnar Erlandsen