kondelureskogen header
kondelureskogen header

Mor og far til et prematurt barn

sorg
sorg

Jeg er noe usikker på hvordan jeg skal formulere dette uten å virke privat. Men om du som nå leser ikke har preamture barn eller står i fare for å få et, kan du jo kanskje vurdere å stoppe her. Uansett hva slags svangerskap som er forut for en prematur fødsel, er sjansen veldig stor for at helsepersonell er opptatt av barnet inni magen og etter fødsel barnet i kuvøsen. Det er deresw ansvar og deres oppgave. Det er jo også barnets foreldre veldig lykkelige for. I tillegg ligger det også i menneskenaturen å ta vare på det lille barnet foran tanken på seg selv. Av disse grunner henger mors og fars reaksjoner i løse luften. Jeg vil oppfordre alle til å forsøke å skille ut hva som handler om bekymringen for det lille barnet og hva som er ens egne reaksjoner i forhold til kanskje et tungt svangerskap/en sorg over en halvveis tapt graviditet og iallefall en amputert barseltid. Mer senere. Ta gjerne kontakt med meg om det skulle føles naturlig.

Link til lako.no, Leif Gunnar Erlandsen