kondelureskogen header

kondelureskogen header

Om man er blant dem som tåler godt å sove lite, er det en egenskap som er gull verd når man får et prematurt barn. Søvn er det ofte ikke så mye av. Søvn kan bli et problem sopm ikke er i nørheten av hva man kan se hos andre små. Når angsten er stor, er det vanskelig å sove. På sykehuset lå barnet i "reder", godt pakket inn som hjelp til å sette grenser mot omverdenen. Ikke la dette være. Det er en nødvendighet for å få barnet til å sove. Man kan komme i situasjoner der andre tiltak må settes inn. Kommer tilbake til dette.

Link til lako.no, Leif Gunnar Erlandsen