kondelureskogen header

kondelureskogen header

Forankring i årstidsforløpet

En knitrende høstdag sent i september.

Mørketid, du hører stillheten.

En lysende vårdag, dans og barnelatter.

På en riktig varm sommerdag, finner de kalde tankerekkene seg en plass i skyggen.

  • Slik kunne man holdt på lenge og gitt eksempler på forskjellige stemninger gjennom årstidsforløpet. Disse stemningene er sterkt knyttet til mange ting. Det mest hångripelige er naturfenomenene. Når jeg lager bilder, er jeg opptatt av å møte fenomener og innlemme dem i mine tankerekker. Jeg gjør mye for å utfordre meg selv. Noe av det som i svært mange år har ligget i bunnen i dette har vært å forholde meg til årstidsforløpet. Det knytter meg nærmere til det livet jeg lever og det gir meg en innfallsport til å forankre et livsforløp i mine tankerekker. For hver runde årstidene tar, kan man få en ny bitteliten bit av forståelse for sin plass i det livet man lever. Ja, om man er heldig.
  • Mer senere.
Link til lako.no, Leif Gunnar Erlandsen